onsdag 17. mai 2017

Fra sangark til salmebok: «La oss vandre i lyset»Av Nils-Petter Enstad

Den har vært brukt i kristne ungdomsmiljøer i flere årtier, og etter hvert har den også kommet inn i ulike salmebøker. Men opphavspersonen har vært ukjent, både når det gjelder tekst og melodi. Teksten blir gjerne kreditert apostelen Johannes, men litt hjelp har han jo fått. Og komponisten til melodien har vært «ukjent».


Nå er det blitt kjent hvem som står bak «La oss vandre i lyset»; en sang som må kunne kalles en åndelig vise: Det er forleggeren Ellen-Marie Wisløff, nå bosatt i Vestfold.
Hun skrev den i 1972, da hun var 17 år gammel.
Hun var den gang aktiv i skolelaget på Kristelig Gymnasium i Oslo, både som styremedlem og leder, og følte et visst ansvar for at man skulle ha noe å synge på leirer og møter.

Bibelsteder
- Det var jo ikke flust med ungdomssanger på den tiden, sier hun selv. –Jeg hadde alltid med meg gitaren, og fant jeg et bibelsted som ga meg noe ekstra, så satte jeg meg ned med gitaren, og det ble en sang av det.
Et av bibelstedene som ga noe ekstra, var fra apostelen Johannes’ første brev, kapittel fire, vers 10 og 11, og fra vers 5 til 10 i det første kapitlet:
«Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre», og «Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss».
Disse bibelversene ble til denne sangen.

Sangark
I 1975 flyttet Ellen-Marie Wisløff til Finnmark, og der kom hun bort fra det kristne miljøet.
Men for noen år siden kom hun tilbake til dette, og oppdaget etter hvert at den enkle visen hun hadde laget i sin tid, nå var i bruk i flere sammenhenger.
– Det har vel vært noen sangark i sirkulasjon, sier hun i ettertid.
Det var Ellen-Marie Wisløffs sønn, Nikolai Paulsen, som oppdaget at sangen sto i Norsk Salmebok, og meldte ifra om dette. Så nå blir opphavspersonen behørig kreditert.
Sangen står ellers både i Frelsesarmeens Sangbok og i «Nye Salmer og sanger» som Det Norske Misjonsforbund har gitt ut.
Den står også i ungdomssangboka «Rop det ut», som Lunde Forlag har gitt ut på vegne av ti forskjellige lutherske organisasjoner. Mitt eksemplar av «Rop det ut» er fra 1982, og der står sangen som nr. 260. Apostelen Johannes er oppgitt som forfatter, mens komponisten ikke er kreditert i det hele tatt.
Noten over disse linjene er hentet fra Ellen-Marie Wisløffs Facebook-side, og historien fortelles med hennes tillatelse.

Her er teksten:
La oss vandre i lyset liksom han er lys,
vandre i Guds lys.
La oss vandre i lyset liksom han er lys,
vandre i Guds lys

Omkved:
Vandre i Guds lys, vandre i Guds lys, vandre i Guds lys,
vandre i Guds kjærlighets lys.

La oss elske hverandre liksom Han har elsket oss,
vandre i Guds lys.
La oss elske hverandre liksom Han har elsket oss,
vandre i Guds lys.

La oss tilgi hverandre liksom Han har tilgitt oss,
vandre i Guds lys.
La oss tilgi hverandre liksom Han har tilgitt oss,
vandre i Guds lys.

Tekst og melodi: Ellen-Marie Wisløff, 1972

1 kommentar:

  1. Så flott at forfatteren ble funnet!!!Den har jeg spilt uendelig mange ganger i kirkene....🤗😍😄

    SvarSlett