lørdag 1. august 2015

«Fryd, frihet, fred, Guds rike skatter»

I 1972 var jeg «sommerassistent» i Oslo 3. korps.

I et møte var jeg dristig nok til å synge en solosang – det har jeg ellers ikke gjort særlig ofte. Sangen jeg valgte, var den som står nedenfor: «Fryd, frihet, fred, Guds rike skatter».

Teksten er skrevet av Herbert Booth, den tredje av sønnene til Catherine og William Booth.
Han levde fra 1862 til 1926, og var nok på mange måter den mest utpregede «kunstersjelen» av de sju Booth-barna.
Han var også en av de tre Booth-barna som sluttet som frelsesoffiser. Det skjedde i 1902, samme år som søsteren Catherine Booth-Clibborn og hennes mann sluttet som offiserer.

Den offisielle grunnen for Herberts vedkommende var svekket helse. Han var bare 64 år da han døde.

Sangen ble publisert i 1899.
Den norske oversettelsen ble publisert i 1915, og var med i alle Frelsesarmeens sangbøker fram til utgaven av 2010.

Melodien er skrevet av amerikaneren Stephen Foster (1826 – 1864). Hans melodier er blitt beskrevet som det nærmeste man kommer «folketoner» i USA, og han er blitt kalt «The Father of American Music».
Han laget kjente melodier som «Oh! Suzanna!», «Old Black Joe», «Beatiful Dreamer», «My Old Kentucky Home» og «Swanee River». Denne siste er også kjent som «Old Folks at Home», og er den melodien denne sangen er skrevet til.

Den melodien ble skrevet i 1851. Elven «Swanee (egentlig Suwannee) River» renner gjennom det sørlig Georgia og nordlige Florida. Foster hadde ikke noe forhold til disse statene, men valgte å bruke navnet på denne elven fordi det passet inn i melodien. I 1935 ble «Swanee River» den offisielle delstatssangen for Florida.

Herbert Booth likte godt Fosters melodier, og ifølge kommandør Haakon Dahlstrøm skal teksten ha blitt til en dag Herbert Booth, Charles Fry og Richard Slater satt på musikkontoret på Det internasjonale hovedkvarteret og «jammet» over denne tonen.

Jeg har ikke funnet noen informasjon om hvem som har oversatt sangen til norsk, men både Bernhard Fjærestrand og H.A. Tandberg er mulige oversettere.

Det er flere som har blitt inspirert til å skrive kristne tekster til denne melodien. T.B. Barratt skrev sin tekst «Snart gryr en lys og evig morgen» (nr. 477 i «Evangelietoner») på denne melodien. I Barratts tekst er det ikke skrevet noe omkved, men sangen har fem «fulle» vers.

I all beskjedenhet har også denne blogger skrevet en tekst på denne melodien.
I forbindelse med at jeg hadde ansvaret for gudstjenesten i Askim korps 1. søndag i advent 2007, skrev jeg en tekst som var basert på prekenteksten i Luk 4, 16-22a om et nådens år fra Herren.
Og siden jeg alltid har likt denne melodien, ble det den jeg valgte.

Nedenfor finner man både Herbert Booths sang fra 1899 og min sang fra 2007 – de har vel ikke annet enn melodien til felles.

Fryd, frihet, fred


Fryd, frihet, fred, Guds rike skatter,
alt er for deg.
Ei våre arme hjerter fatter
hva Jesus bringer med seg.

Omkved:
Verden kan ei gi deg glede,
trøst og hvile sann.
Jesus alene tilfredsstiller,
gir deg det levende vann.

Fryd, stille, dyp og overflødig,
hellig og ren,
balsam for hver en trett og mødig
gir Jesus, sjelenes venn.

Frihet fra frykt og tvil som lenge
sjelen din bandt.
Jesus kan alle lenker sprenge,
frihet for deg han og vant.

Fred som en flod som stille flyter,
mektig, men tyst.
«Ti og vær stille!» Jesus byder,
og drar deg inn til sitt bryst.

Hva intet men’skehjerte fatter,
ingen har sett,
sin himmels underfulle skatter
Jesus har hist oss beredt.

Tekst: Herbert Booth


Et nådens år fra Herren

Hør på det ord som Jesus taler:
Frihet og fred.
Han gir oss gledesbud fra Herren,
og bringer him’len hit ned.

Omkved:
Undertrykte skal få frihet,
blinde skal få se.
Hør nå: Et nådens år fra Herren!
Gud, hør vår bønn, la det skje.

Salvet med kraft fra himlens kilde,
nåde fra Gud.
Kalt til å vitne om Guds frelse,
bringe det himmelske bud:

Fattig får del i Herrens rikdom,
kraft ved hans Ånd.
Gaver til Jesu Kristi kirke,
frihet fra grenser og bånd.

Tekst: Nils-Petter Enstad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar